Select Page

Smo skupina študentov in pedagoških delavcev Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki si prizadeva za soustvarjanje inkluzivne, spoštljive, na sožitju temelječe družbe. V tem trenutku so naše misli in delovanje najbolj usmerjeni v ljudi, ki so trenutno najbolj podvrženi segregaciji, diskriminaciji in kršenju človekovih pravic – v begunce/migrante. Kot strokovnjaki, prostovoljci in ne nazadnje kot ljudje opažamo, da imajo integracijske politike, vzpostavljene v Sloveniji, mnogo pomanjkljivosti, ena večjih težav pa je, da so ti ljudje nameščeni v begunske centre z malo možnostmi vključevanja v vsakodnevno družbeno življenje, s čimer se ohranja razmerje »mi tukaj« / »oni tam«. Zato si prizadevamo vzpostaviti mehanizme, ki bi na eni strani omogočili dejansko vključevanje ljudi v družbo, po drugi strani pa odprli možnosti dialoga, spreminjanja stališč in sovražnih nagnjenj do drug(ačn)osti drugih.

V ta namen smo oblikovali sedem delovnih skupin:

  1. Delovna skupina, ki se ukvarja z dnevnim centrom v Ljubljani

Namen  delovne skupine je vzpostaviti dnevni center v Ljubljani (kasneje tudi v drugih krajih, kjer živijo begunci/migranti), kjer bi se begunci/migranti in lokalni prebivalci srečevali in družili ter s tem gradili odprt, na dialogu temelječ prostor.

 

Kontaktna oseba: dr. Matej Sande (e-mail: matej.sande(at)guest.arnes.si)

3. Delovna skupina za konstruktivno kritiko in ugotavljanje nekorektnosti na terenu

Namen delovne skupine je ugotavljati nekorektno delovanje na terenu, vršeno s strani različnih inštitucij/posameznikov (npr. kršenje pravic beguncem/migrantom) in oblikovanje konstruktivne kritike z možnostmi izboljšanja stanja. Eden temeljnih ciljev je oblikovanje pisma, naslovljenega in kasneje predstavljenega Ministrstvu za notranje zadeve, v katerem želimo opozoriti na nepravilnosti in neustrezne prakse, vezane na delo z begunci/migranti.

 

Kontaktna oseba: Maša Bartol  (e-mail: masyby1(at)gmail.com)

5. Delovna skupina za sožitje beguncev, študentov, pedagoških delavcev in za medfakultetno sodelovanje

Namen delovne skupine je organizirati različne dejavnosti, prek katerih bi se begunci lahko aktivno vključili v dogajanje na Pedagoški fakulteti in širše (npr. decembrski sejem – prodaja izdelkov begunskih otrok in odraslih, kulinarične delavnice, lutkovne predstave). Svojo dejavnost in angažiranje želimo razširiti tudi na druge fakultete, zato je eden od naših ciljev tudi medfakultetno povezovanje z namenom ustvarjanja sprejemajočega in povezovalnega okolja, ki ga bodo (bodoči) pedagoški delavci lahko prenesli oz. pomagali vzpostaviti tudi v ostalih vzgojno-izobraževalnih inštitucijah, v katerih bodo zaposleni.

 

Kontaktna oseba: dr. Karmen Mlinar (e-mail: karmen.mlinar(at)pef.uni-lj.si)

7. Delovna skupina za droge.

Ker ugotavljamo, da segregacija in marginalizacija beguncev/migrantov vodita tudi v poseganje po drogah in alkoholu, je glavni namen delovne skupine zmanjševanje škodljivih posledic  drog in alkohola in s tem povezanih stisk  med mladimi begunci/migranti.

Kontaktna oseba: Lavra Vrlič (e-mail: lavra(at)drogart.org)

2. Delovna skupina za delo in poročanje s terena, za dogodke v Logatcu

Namen delovne skupine je nuditi pomoč in podporo beguncem/migrantom (predvsem otrokom), nastanjenih v Logatcu, ob hkratnem iskanju možnosti vključevanja le-teh v življenje in delo Logatca.

Kontaktna oseba: dr. Nada Turnšek (e-mail: nadica.turnsek(at)pef.uni-lj.si)

4. Delovna skupina za izobraževanje študentov pedagoške fakultete.

Namen delovne skupine je v študijskem letu 2016/2017 ugotoviti področja, v okviru katerih študentje potrebujejo več informacij, znanj ipd. (npr. ozadje vojne v Siriji, begunske poti, krizna žarišča…) in organizirati serijo predavanj/delavnic, ki bi ponudila tovrstne informacije iz prve roke. Zato bi predavanja/delavnice izvajali predvsem prostovoljci in ostali (npr. novinarji s kriznih žarišč), ki so aktivno in neposredno bili soočeni z dogajanji na begunski poti. Predavanja/delavnice so namenjene tako študentom kot profesorjem.

 

Kontaktna oseba: Katarina Rupar (e-mail: girl.from.woodstock(at)gmail.com)

6. Psihosocialna svetovalnica

Mnogi begunci/migranti se soočajo s hudimi stiskami, ki so posledica hudih dogodkov, ki so jim bili v življenju priča. Namen psihosocialne delavnice je tako nuditi psihosocialno podporo ljudem, ki se soočajo z različnimi stiskami, najsi bodo te vezane na vsakdanje dileme ali potrebe po soočanju s preteklimi bolečimi izkušnjami.

 

Kontaktna oseba: dr. Špela Razpotnik (e-mail: spela.razpotnik(at)pef.uni-lj.si)

Če se nam želite pridružiti, se lahko obrnete na kontaktno osebo delovne skupine, v kateri bi želeli sodelovati, ali nam pišite prek kontaktnega obrazca (POVEZAVA).

Če želite, da vas sproti obveščamo o novih objavah na strani, aktualnih dogodkih, zbiralnih akcijah ipd., vaš e-poštni naslov vpišite na seznam prejemnikov e-novic prek POVEZAVE.

 

Lep pozdrav,

 

ekipa Iniciative za pomoč beguncem in družbeno angažirano delovanje